January 07, 2012

Унтаахай хатан Энэ цэцгийн эх орон нь  Бразилийн ширэнгэн ой, Мексик, Өмнөд Африк юм. Бид энэхүү цэцгийг унтаахай хатан гэдэг, бас аз жаргалыэ цэцэг ч гэдэг. Энэ нэр нь наргүй сүүдэртэй үед навч цэцэгээ хумиад, нартай үед дэлгэрдэгээс үүдэлтэй болов уу. Мөн энэ цэцэг нь гэр бүлд аз жаргал авчирдаг ТОП 10 цэцэгсийн нэг юм. Унтаахайн хатны маань ботаник нэршил нь айргана юм. Гэрэлсэг ургамал бөгөөд үнэхээр үзэсгэлэнтэй цэцэг аж. Одоогийн байдлаар 800 гаруй төрөл бүртгэгдсэн байдаг. 

                                                                      Oxalis rusciformis

                                                                    Oxalis siliquosa

                                                                  Oxalis hedysaroides

                                                                     Oxalis incarnata
                                    
                                                                Oxalis adenophylla

                                                                        Oxalis martiana

гэх мэт маш олон төрөл байх манайд 3-5 төрөл л илүү түгээмэл байдаг. 
 Хөрсний бүтэцийн хувьд 2% хүлэр, хөвдөн хөрс, 1% нь үржил шимтэй хар шороон хөрс 1% нь элс, перлит байх нь зохимжтой. Айрганыг ид ургалтын үед нь бордож өгөх нь зүйтэй. Усалгааг тогтмол хийх ба шүршиж байх хэрэгтэй.
Арчилгаа их шаарддагүй бөгөөд хурдан ургадаг цэцэгс юм. 
No comments:

Post a Comment